Deltamed, câștigătorii oficiali ai contractului cu IGSU pentru autospeciale dedicate descarcerării

În urma procedurii de licitație deschisă aplicată pentru încheierea acordului cadru de „Autospeciale pentru descarcerare” – anunț de participare nr. CN1008575 din 28.01.2019 publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitate de autoritate contractantă, a declarat oferta Deltamed ca fiind câștigătoare, prin intermediul unei comunicări oficiale emise în cursul acestei veri și întărite prin semnarea propriu-zisă atât a acordului cadru, cât și a unui prim contract subsecvent. Ulterior aplicării criteriului de atribuire (cel mai bun raport calitate-preț) și a algoritmului de calcul asociate anunțului de participare, oferta noastră a acumulat punctajul maxim de 100 de puncte.

 

Propunerea financiară corespunzătoare cantității maxime estimate a acordului cadru, pe baza propunerii tehnice prezentate, este în valoare de 15.841.400 euro fără TVA.

 

Autospecialele vor fi destinate intervenției pentru descarcerare și salvare în cazul producerii diferitelor tipuri de accidente de circulație (auto și tren), tehnologice sau catastrofe, în scopul eliberării persoanelor încarcerate și a acordării primului ajutor calificat, la locul producerii evenimentelor.

 

Acordul cadru a fost încheiat cu primii 3 operatori economici care au depus oferte admisibile, pe locul II clasându-se propunerea tehnică și financiară reieșită din asocierea companiilor S.C. Stimpex S.A. și S.C. Starc4sys S.R.L., iar pe III – cele rezultate în urma participării prin asociere a companiilor S.C. Romprim S.A. și S.C. Grădinariu Truck Solutions S.R.L.

 

Primul contract subsecvent s-a semnat în data de 6.09.2019 și impune livrarea a 60 de mașini complet echipate conform specificațiilor agreate (din numărul maxim total de 100 de autospeciale cuprinse în acordul cadru) până la data de 20.07.2020.

 

foto: randare prototip autospecială

Inapoi